Formularz kontaktowyOferta

Nasza oferta obejmuje:

 • konsultacje i doradztwo techniczne
 • szkolenia ochrony przeciwpożarowej
 • praktyczne sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji
 • opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • oceny bezpieczeństwa pożarowego
 • operaty ochrony przeciwpożarowej
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej budynków
 • opracowywanie wniosków w sprawie rozwiązań zamiennych dotyczących
  dróg pożarowych
 • opracowywanie wniosków w sprawie rozwiązań zamiennych dotyczących
  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
 • reprezentowanie inwestora w procesie uzgadniania ekspertyz i
  wniosków w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej
 • przygotowywanie inwestycji do odbiorów
 • projekty systemów oddymiania wg BS i NFPA
 • symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dymu przy użyciu metody CFD
 • projekty systemów sygnalizacji pożarowej
 • scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • projekty instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
 • projekty instalacji oświetlenia awaryjnego
 • oceny zagrożenia wybuchem
 • dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem
 • ppoż